Žákovský parlament

Home / Aktivity školy / Žákovský parlament

Žákovský parlament ZŠ Ohradní ve školním roce 2016/2017

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Vede: Mgr. Milan Horák, Iva Steiningerová

Schůzky parlamentu:

Parlament Pro Kdy Čas Kde Vede
VELKÝ PARLAMENT 1. + 2. st. Úterý (1 x za 14 dní) 10:35 hudebna HOR
MALÝ PARLAMENT 1.st. Pondělí (1 x za 14 dní) 7:15 parlamentárna STEI
MALÝ PARLAMENT 2.st. Úterý (1 x za 14 dní) 7:15 parlamentárna HOR

Informace o aktuálním dění:

8. 11. 2016 3. 1. 2017 18. 1. 2017 31. 1. 2017 14. 2. 2017 28. 2. 2017 21. 3. 2017 4. 4. 2017 18. 4. 2017 2. 5. 2017 16. 5. 2017 30. 5. 2017
ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE">ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

PARLAMENTÁŘI – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 • volení zástupci tříd 2. – 9. ročníku

1. stupeň

Třída Zástupce 1 Zástupce 2
2. A Dan Trefil Adéla Kočárková
2. B Anna Marie Paterová Veronika Jurníčková
2. C Ondřej Benedikovič Šimon Matoušek
3. A Jan Fanta Jan Šrámek
3. B Elena Svobodová Matyáš Vaňko
3. C David Pecha Albín Adamkovič
4. A Petr Suchánek Tim Haffner
4.B Samuel Fábera Mia Záleská
4. C Milan Melč Michael Topol
5. A Martin Smažík Tereza Kučerová
5. B Jakub Rokos Tereza Zouharová
5. C Richard Krejčí Zuzana Jílková
5. D Matyáš Prchal Eliška Kimminichová (5. B)

2. stupeň

Třída Zástupce 1 Zástupce 2
6. A Martin Votrubec Nela Pazderková
6. B Karel Nejedlý Tereza Riedlová
6.C Tereza Nováková Vladimír Novotný
7. A Klára Češpivová Matyáš Vyskočil
7. B Barbora Doležalová Adam Hubený
7. C David Stibor Jakub Martinec
8. A Kamila Fáberová Tereza Nápravníková
8. B Dalibor Černý Veronika Dvořáková
8. C Lukáš Slavík Michelle Čadinová
9. A Antonín Indruch Aiko Šotola
9. B Michaela Novotná Liliana Braham
9. C bez zástupce bez zástupce
9. C Jakub Nedvěd Patrik Karmazín

PARLAMENTNÍ PROJEKTY

Náš parlament má i své projekty, na kterých společně pracujeme. O těch nejúspěšnějších Vás budeme průběžně informovat.

ODŠŤAVŇOVÁNÍ

ŠKOLNÍ DESATERO

 1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
 2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
 3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
 4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
 5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
 6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ – jsem slušný a zdvořilý
 7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
 8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
 9. MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
 10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

1. FUNKČNÍ OBDOBÍ 2 ROKY

 • Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky 1x za 2 roky . V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA NA SCHŮZKY PARLAMENTU

 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3. ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ

 • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4. POVINNOST INFORMOVAT SPOLUŽÁKY

 • Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ

 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6. POVINNOST RESPEKTOVAT ROZHODNUTÍ VEDENÍ ŠKOLY

 • Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7. MOŽNOST UKONČENÍ ČINNOSTI ŠP

 • V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

CÍLE

 • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky vedení školy a  učitelů
 • sdělovat vedení školy připomínky žáků
 • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • aktivně se zapojovat do akcí školy

Ve vitríně vestibulu školy budou vystaveny fotografie všech parlamentářů.  Na stejném místě budete také moci sledovat průběh jednotlivých schůzek.