Kroužky

Home / Školní rok / Kroužky

Kroužky pro školní rok 2016/2017

Začínáme:

1. pololetí –  3.10. 2016

2. pololetí –  6.2.2017

(kroužky nepořádané školou začínají dle konkrétního zřizovatele – viz. web zřizovatele)

Přihlášení :

  • vyplňte přihlášku (v tištěné podobě mají třídní učitelé nebo příslušný vyučující kroužků),
  • odevzdejte ji vedoucímu kroužku nebo tř. učitelům,
  • žáci se dostaví na 1. hodinu kroužku, kde se dozví veškeré informace,
  • pokud nebude kroužek otevřen – konkrétní vyučující dá vědět na kontakt uvedený na přihlášce.

Přihlášení na kroužky nepořádané školou:
– Polyglot – přihlášky u paní ředitelky Smažíkové,
– Florbal Bohemians Praha a Fotbal AFK Podolí – přihlášky k panu zástupci Horákovi (stejný formulář jako školní kroužky),
– Kroužky Rytmik, gymnastika pro děti a inline brusle – přihláška přes webové stránky.

Platba kroužků pořádaných školou:

  • za 1. pololetí do konce října,
  • za 2. pololetí do konce února (cena v rozpisu),
  • pokud dítě v termínu nezaplatí, bude z kroužku vyloučeno.

Způsob platby: pouze přes účet !!!

Číslo účtu: 64523329/0800

Variabilní symbol :     11 . .  (číslo kroužku) . . (číslo dítěte)

Číslo dítěte: získá žák u vedoucího kroužku po rozběhnutí kroužku v říjnu

Číslo kroužku: uvedete při platbě pro rychlejší dohledání platby

Kroužek Určení Vede Den Čas Cena za pololetí Číslo kroužku pro v.s.
Angličtina hrou 3. – 4. Mgr. Gabriela Kyselková Středa 13:00 – 14:00 600 Kč 01
Angličtina 5. - 6. Mgr. Gabriela Kyselková Pondělí 14:00 – 15:00 600 Kč 02
Angličtina – přípravný kurz na zkoušky PTE 5. Lektoři jazykové školy Polyglot Středa 13:00 – 13:45 2780 Kč Nepořádá škola http://www.polyglot.cz/
Angličtina – přípravný kurz na zkoušky PTE 8. - 9. Lektoři jazykové školy Polyglot Středa 14:00 – 14:45 2780 Kč Nepořádá škola http://www.polyglot.cz/
Keramika 1. Mgr. Blanka Trubačová Středa 12:45 - 13:45 1000 Kč 04
Výtvarný kroužek 2. - 4. PaedDr. Marie Miznerová Úterý 13:00 - 14:30 800 Kč 05
Výtvarný – malé děti 5. - 7. Ak. mal. Petr Toman Středa 14:00 - 15:30 800 Kč 06
Výtvarný – velké děti 8. - 9. Ak. mal. Petr Toman Úterý 15:30 - 16:00 800 Kč 07
Kytara 2. - 7. Mgr Zdeněk Dvořák Čtvrtek 13:00 - 14:00 600 Kč 08
Klavír Klavír Mgr. Lada Šámalová dle domluvy individuálně dle domluvy (30min.) 1600 Kč 09
Fotbal 1. - 3. Trenéři AFK Slavoj Podolí Trenéři AFK Slavoj Podolí 14:30 - 15:30 1000 Kč nepořádá škola mysak.hladik@volny.cz
Florbal 1. -4. třída 1. - 4. Ing. Radislav Forgač Pondělí 14:00 – 15:00 600 Kč 12
Šachy 1. - 9. Ing. Radislav Forgač Čtvrtek 14:00 – 15:30 800 Kč 13
Florbal 5. – 9. třída 5. - 9. Ing. Radislav Forgač Čtvrtek 15:30 – 17:00 800 Kč 14
Inline bruslení 1. - 5. Instruktoři „jsme inline“ Středa 14:15 – 15:15 780 Kč/6 lekcí nepořádá škola www.jsmeinline.cz
Gymnastika pro děti 1. - 5. Instruktoři „gymnastika pro děti“ Středa 15:30 - 16:30 1800 Kč nepořádá škola www.gymnastikaprodeti.org
Florbal Bohemians Praha 1. - 2. Iveta Hyršlová Úterý 15:20 -16:30 400 Kč nepořádá škola iveta.hyrslova@gmail.com
Florbal Bohemians Praha 3. - 4. Iveta Hyršlová Úterý 16:30 - 18:00 400 Kč nepořádá škola iveta.hyrslova@gmail.com
Mažoretky Lucie Mádrová a Kristýna Vránová Pondělí 14:00 - 15:00 1790 Kč nepořádá škola www.sympa.cz
Judo začátečníci Filip Minster Čtvrtek 16:00 - 17:00 1200 Kč nepořádá škola www.judoprodeti.cz
Judo pokročilí 1. - 2. Filip Minster Čtvrtek 17:00 - 18:00 1200 Kč nepořádá škola www.judoprodeti.cz
Logopedie 1. - 2. Filip Minster Čtvrtek 13:00 - 14:00 600 Kč 15
Přírodovědný kroužek 4. - 9. Mgr Valdemara Kubíková Středa 14:00 - 15:30 800 Kč 16
Kroužek vaření 1. - 5. Lektoři Agentury Rytmik Úterý 14:30 - 15:30 890 Kč nepořádá škola www.rytmik-krouzky.cz