Školička šnekové Agáty

Home / Školní rok / Školička šnekové Agáty

Milí rodiče!

Vítejte na desátém ročníku Školičky Agáty pro Vašeho předškoláčka. Letos bude Vaše děti provázet paní šneková Agáta.

Od září  2016  můžete své dítě  přihlásit do ŠKOLIČKY ŠNEKOVÉ AGÁTY.

Přihlásit ho můžete i  v průběhu roku!!!

 • Kdy: 1x za měsíc  v PONDĚLÍ!
 • Termíny na 1. pololetí: 26. 9. , 24. 10. , 21. 11. , 19. 12. 2016
 • Termíny na 2. pololetí: 23. 1., 20. 2. , 27. 3. , 24. 4. , 22. 5. 2017
 • Kde: ZŠ Ohradní, Praha 4
 • Čas: 16:00 – 17:30
 • S sebou: pití, svačinka, přezůvky
 • Cena: 200,- na celý rok (nákup materiálu)

Děti z MŠ Ohradní: 

 • vyzvedávají je paní učitelky přímo v MŠ a odvádí na Agátu (po písemném souhlasu na přihlášce).

Ostatní děti:

 • přivádí je rodiče v 15:55 do haly školy.

Vyzvedávání dětí po skončení:

 • v hale školy v 17:30

Hlásit se můžete:

 • přímo v MŠ –  děti z MŠ Ohradní,
 • na tel. čísle  261109521, 261109526,
 • na e-mailu jezdikova@zs-ohradni.cz,

Přihláška:

 • rodiče dětí z MŠ Ohradní vyplní a odevzdají přímo v MŠ,
 • rodiče dětí z jiných MŠ vyplní přihlášku př první návštěvě Agáty přímo ve škole.

Náplň 1. pololetí (navazuje na MŠ):

 • příprava na zápis (rozšiřující a navazující na přípravu z MŠ),
 • hra s čísly, barvami, písmenky, obrázky,
 • práce s interaktivní tabulí (Čj, M, Prv),
 • základy Aj,
 • výtvarný , hudební a dramatický projev,
 • keramická dílna,
 • fyzická zdatnost.

Náplň 2. pololetí:

 • intenzivnější příprava na 1. třídu,
 • základní návyky důležité při vstupu na ZŠ,
 • seznámení se s prostorami školy,
 • správné držení ruky při psaní,
 • práce s interaktivní tabulí,
 • základy Aj,
 • výtvarný, hudební a dramatický projev.

Témata:

 • září – Vzpomínáme na prázdniny (Čj, M, Tv)
 • říjen – Začíná podzim, hallowen (Aj, Vv, Čj)
 • listopad – Podzim je tu! (M, Aj, Čsp)
 • prosinec – Vánoce (Čsp, Čj)
 • leden – Zima (Čj, Aj, Ma)
 • únor – Zima (Čj, Aj, Prv)
 • březen – Velikonoce (Vv, Čj)
 • duben  – Jaro (Čj, Aj, Vv)
 • květen – Máj (M, Tv, Prv)

Rozloučení s Agátou

Přesvědčíme Vašeho předškoláka , aby šel v září  2017  do školy  s radostí a  úsměvem. Bez strachu a pláče z toho, co nového ho čeká.
A pozor!!!   Školičku šnekové AGÁTY  může navštěvovat i v případě, že na naší ZŠ do 1.třídy nepůjde.
Důležité je, že si vyzkouší, jak to na ZŠ funguje doopravdy.